Qui som     Què fem     Contacte
info@viulavela.com        (0034) 647090763

Motiu del projecte

El mar és un recurs increïble però limitat del qual molts sectors en depenen. El turisme i les pesqueries són potser els sectors més importants els quals poc sentit tindrien en un mar contaminat o sense peixos. Són molts els contaminants que cada any s'avoquen al mar: Fertilitzants, aigües residuals, detergents, residus sòlids... S'estima que a nivell mundial 10 milions de tones d'escombraries acaben al mar cada any.

Un dels residus sòlids més habitual és el plàstic. No és estrany el dia que sortim a navegar i veiem plàstic en suspensió que tristament ha acabat al mar. Aquest plàstic que veiem a ull nu, es va fragmentant fins a mides molt petites restant en suspensió, invisibles als nostres ulls; aquests són els anomenats microplàstics.

Quina quantitat d'aquests microplàstics hi ha a les nostres costes? Es manté en el temps la quantitat? I si augmenta, amb quina quantitat ho fa? Des de Viu la Vela ens agradaria esbrinar-ho i per això hem iniciat aquest projecte.

Sobre la problemàtica

  • Què són els microplàstics?

    Partícules de plàstic de mida inferior a 5 mm, introduïdes en el medi marí per fabricació directe (font primària), per exemple per a productes d'higiene personal com són les cremes exfoliants, o bé per fraccionament de plàstic més gran o de microfibres de roba sintètica (font secundària). Els principals materials són el polietilè (PE), polipropilè (PP), tereftalat de polietilè (PET), polimetil metacrilat (PMMA) i nailon.
  • Quins problemes s'en deriven?

    Pels animals marins la ingesta, ja sigui intencionada com accidental, és sens dubte el principal problema dels microplàstics. Des de l'animal més gran del planeta com és la balena blava, passant per tortugues marines, ocells...i fins al peix més petit són susceptibles d'ingerir plàstics o microplàstics. Malauradament la llista és llarga i sembla que el problema s'agreugi amb el temps.

    Però hi ha un altre factor preocupant en els plàstics; la bioacumulació . Els plàstics contenen components potencialment tòxics, bé perquè se'ls hi hagi afegit durant la seva fabricació (per exemple bisfenol A), bé perque s'hagin absorbit contaminants en el seu procés de restar en suspensió com és el cas dels components orgànics persistents. Aquests components tòxics passen d'organisme en organisme (de pressa a depredador), fins arribar al nostre plat.
  • Viulavela - Microplàstics

L'objectiu

El nostre objectiu és conèixer i quantificar la quantitat de microplàstics que hi ha a la nostra costa, però sobretot fer difusió de la problemàtica.

Per aquesta raó volem obtenir una mostra al mes i fer un seguiment anual de la quantitat de microplàstics en un transsecte determinat davant de Mataró.

Per a obtenir aquesta mostra és necessari arrossegar una xarxa de:

3 metres d'allargada                                 Per sobre dels 20 cm superficials

0,335 mm de diàmetre de porus             Durant 20 minuts a 2 nusos (per duplicat)

En arribar a port mirarem la mostra recollida pel microscopi i identificarem, a banda dels microplàstics, el zooplàncton.

Preu de l'activitat: 35 €/persona

Empresa colaboradora

Rycsa és una empresa dedicada a la filtració i tamisat de tot tipus de líquids i sòlids.

A banda de treballar per a centres d'investigació, universitats, cofradies de pescadors....participa activament en diversos projectes d'oceanografia entre els quals està el nostre.